Om

 

Om Finali

 

Finali tar på seg alle de praktiske oppgavene som oppstår når noen går bort. Vi skaffer oversikt, rydder, selger og avslutter boet slik at pårørende får et oversiktlig bo oppgjør.

Finali as eies og drives av Cathrine B. Andersen fra Stavanger. Hun har sin utdannelse fra BI og har arbeidet 20 år i bank og finans. I dag har Finali også flere ansatte med ulik kompetanse som samarbeider med Cathrine i hvert oppdrag for å få det absolutt beste resultatet.

Våre tjenester krever stor grad av tillitt og vi er opptatt av å innfri alle forventninger som stilles til et gjennomført oppgjør av høy kvalitet. 

 

  

Finali takes on all the practical tasks that arise when someone passes away. We get an overview, clear, sell and close the estate so that relatives get a fair living settlement.

Finali AS is owned and operated by Cathrine B. Andersen from Stavanger. She has her education from BI and has worked for 20 years in banking and finance.

Our services require a high degree of trust and we are committed to meet all expectations for a completed settlement of high quality.