bo oppgjør, rogaland, boligstyling, flytting, juridisk bistand, utvask, salg bolig

Finali utfører tjenestene du trenger, effektivt og til en god pris.
Hos oss kan du bestille alt fra ukentlig vask til større prosjekter som rydding av dødsbo,ut vask av bolig, bo oppgjør, juridisk bistand, opprydding av uteområde eller flytting.

Finali tar på seg alle de praktiske oppgavene som oppstår når livet endrer seg. 
Våre tjenester krever stor grad av tillit og vi er opptatt av å innfri alle forventninger som stilles til et gjennomført oppdrag av høy kvalitet.

Uten kostnader kommer vi hjem til deg for et første møte og skaffer en oversikt over dine behov - helt uforpliktende

 

Utrydding av bolig

Vi tar oss av utrydding av bolig i forbindelse med dødsfall og flytting. Vi sorterer og leverer brukbare gjenstander til veldedighet, og resterende til resirkulering.

Ukentlig vask

Vi tilbyr profesjonell rengjøring av din bolig til en meget gunstig pris, enten du ønsker dette ukentlig eller hver 14 dag.

Salg av bolig

Går du med tanker om å selge din bolig, og kanskje flytte til noe mindre men syns det blir for mye å håndtere?
Vi kan være behjelpelig med alt fra kontakt med megler, opprydding, oppussing, boligstyling, flytting og utvask.

Selge bil

Har du kommet dit hen at du ikke kjører bil lenger og vil selge? Her kan vi bistå med salg

 

 

Dødsbo

Oversikt
Vi søker gjennom boets eiendeler, leter gjennom offentlige registre og skaffer oversikt over eiendommer, biler, ting og andre fysiske eiendeler som tilhører boet. Vi skaffer også oversikt over avtaler, kontrakter, bank, forsikring og fond. 

Planlegging
I samråd med etterlatte, legger vi en plan om hva som skal selges, beholdes og kastes. Vi blir også enig om hvilke abonnementer som skal avsluttes evnt. videreføres i annet navn.

Gjennomføring
Finali påtar seg ansvar som prosjektleder for opprydding, salg og avvikling av boet. Det hentes inn profesjonell hjelp til verdivurdering og salg av kapitalgjenstander. I samarbeid med våre advokater kan vi gå gjennom juridiske avtaler og dokumenter. Vi er fleksible hvis boet ønsker å gjøre oppgaver på egen hånd eller har utpekt foretrukne personer eller firma til dette.

Oppsummering
Etter gjennomført oppdrag sitter vi igjen med et ryddet bo som er klar til fordeling mellom de enkelte arvinger.